กุหลาบ

Posted on: ธันวาคม 10, 2015, by :

– กุหลาบตูมที่มีทั้งใบและหนาม เป็นร้านดอกไม้พัทลุงที่บอกให้รู้ว่า “แม้ฉันจะวิตกอยู่บ้าง แต่รู้ว่าเธอคงไม่ปฎิเสธ”

– กุหลาบตูมที่ริดใบทิ้งหมด ร้านดอกไม้พัทลุงที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้รู้สึกทุกสิ่งทุกอย่าน่ากลัวไปหมด

– กุหลาบตูมที่ริดหนามทิ้งหมด ร้านดอกไม้พัทลุงที่แสดงให้เห็นถึงความหวังที่มีอย่างเปี่ยมล้น

– กุหลาบบานหนึ่งดอก และกุหลาบตูม 2 ดอก เป็นร้านดอกไม้พัทลุงที่บอกว่า “นี่คือความรักที่ฉันแอบซ่อนไว้”

– กุหลาบไร้หนาม เป็นร้านดอกไม้พัทลุงที่สื่อให้รู้ว่า “เธอช่างมีเสน่ห์น่าหลงไหลแม้ยามแรกพบ”

จำนวนกุหลาบบอกความหมาย

1 ดอก เธอเป็นหนึ่งเดียวในใจฉัน

2 ดอก มีเพียงสองเราเท่านั้น