จังหวัด

Posted on: กุมภาพันธ์ 7, 2016, by :
  1. จังหวัดสตูล : ร้านดอกไม้พัทลุงประจำจังหวัดคือ ดอกกาหลง
  2. จังหวัดสมุทรปราการ : ร้านดอกไม้พัทลุงประจำจังหวัดคือ ดอกดาวเรือง
  3. จังหวัดสมุทรสงคราม : ร้านดอกไม้พัทลุงประจำจังหวัดคือ ดอกจิกทะเล
  4. จังหวัดสมุทรสาคร : ไม่มีร้านดอกไม้พัทลุงประจำจังหวัด
  5. จังหวัดสระแก้ว : ร้านดอกไม้พัทลุงประจำจังหวัดคือ ดอกสุพรรณิการ์
  6. จังหวัดสระบุรี : ร้านดอกไม้พัทลุงประจำจังหวัดคือ ดอกแก้ว

ดอกสะเดาเทียม

ดอกกาหลง

ดอกดาวเรือง

ดอกจิกทะเล

ดอกสุพรรณิการ์