ดอกกันเกรา

Posted on: กุมภาพันธ์ 7, 2016, by :

ดอกกันเกรา

ดอกชิงชัน

  1. จังหวัดอ่างทอง : ไม่มีร้านดอกไม้พัทลุงประจำจังหวัด
  2. จังหวัดอุดรธานี : ร้านดอกไม้พัทลุงประจำจังหวัดคือ ดอกทองกวาว
  3. จังหวัดอุทัยธานี : ร้านดอกไม้พัทลุงประจำจังหวัดคือ ดอกสุพรรณิการ์
  4. จังหวัดอุตรดิตถ์ : ร้านดอกไม้พัทลุงประจำจังหวัดคือ ดอกประดู่
  5. จังหวัดอุบลราชธานี : ร้านดอกไม้พัทลุงประจำจังหวัดคือ ดอกบัวหลวง
  6. จังหวัดอำนาจเจริญ : ร้านดอกไม้พัทลุงประจำจังหวัดคือ ดอกทองกวาว

ดอกทองกวาว

ดอกสุพรรณิการ์

ดอกประดู่

ดอกบัวหลวง