ร้านดอกไม้พัทลุง

Posted on: ธันวาคม 18, 2015, by :

วงศ์ Costaceae

ชื่อสามัญ crape ginger, malay ginger, spiral flag.

ชื่อ อื่นๆ เอื้องหมายนา (ทั่วไป) ; ชู้ไลบ้อง, ชูเลโบ (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน ; เอื้องช้าง (นครศรีธรรมราช) ; เอื้องต้น (ยะลา) ; เอื้องเพ็ดม้า (ภาคกลาง) ; เอื้องใหญ่, บันไดสวรรค์ (ภาคใต้)

ลักษณะทั่วไป

ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พวงหรีด (wreath) มีต้นกำเนิดมาจากประเทศในแถบทวีปยุโรปตอนใต้ โดยหลักฐานเก่าแก่เกี่ยวกับ พวงหรีด ที่พบคือการนำ พวงหรีด มาตกแต่งกับงานเครื่องเพชรของกลุ่มอารยธรรมชาวอีทรัสคัน (ปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอิตาลี) โดยส่วนมากผู้คนสมัยนั้นจะใช้ พวงหรีด แทนมงกุฎโดยมีการใส่วัสดุอื่นๆตกแต่งเพิ่มเติมเช่น แผ่นเหล็ก ส่วนร้านดอกไม้พัทลุงที่นิยมนำมาใช้ทำพวงหรีดในสมัยนั้นคือ เมล็ดข้าวสาลี, ใบมะกอก, ไม้เลื้อยและเถาวัลย์ต่างๆ พระราชาในสมัยนั้นทรงใช้พวงหรีดมาประดับบนศรีษะแทนมงกุ