ร้านดอกไม้พัทลุง

Posted on: กุมภาพันธ์ 4, 2016, by :
  1. ร้านดอกไม้พัทลุงประจำชาติไทย – ดอกราชพฤกษ์ (Ratchaphruek) หรือ ดอกคูน

ดอกราชพฤกษ์

ดอกราชพฤกษ์ ร้านดอกไม้พัทลุงประจำชาติของไทย

ร้านดอกไม้พัทลุงประจำชาติของไทยคือดอกราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูน (ภาษาอีสาน) และ ดอกลมแล้ง (ภาษาเหนือ) โดยที่ดอกราชพฤกษ์นั้นมีลักษณะดอกเป็นช่อหรือเป็นพวง มีสีเหลืองสดใสสวยงาม ดอกราชพฤกษ์ของไทยบานเหลืองสะพรั่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมของทุกปี โดยเราสามารถพบเห็นได้ทั่วไป ทั้งตามแนวถนนหลวง ตามสวนสาธารณะ ตามวัดวาอาราม อีกทั้งเราจะพบว่าคนไทยนิยมนำดอกราชพฤกษ์มาประดับพระเจดีย์ทรายที่นิยมก่อกันในช่วงวันสงกรานต์อีกด้วย

  1. ร้านดอกไม้พัทลุงประจำชาติกัมพูชา – ดอกลำดวน (Rumdul)

ดอกลำดวน