ร้านดอกไม้พัทลุง

Posted on: กุมภาพันธ์ 7, 2016, by :

ดอกแก้ว

  1. จังหวัดสิงห์บุรี : ไม่มีร้านดอกไม้พัทลุงประจำจังหวัด
  2. จังหวัดสุโขทัย : ร้านดอกไม้พัทลุงประจำจังหวัดคือ ดอกบัวหลวง
  3. จังหวัดสุพรรณบุรี : ร้านดอกไม้พัทลุงประจำจังหวัดคือ ดอกสุพรรณิการ์
  4. จังหวัดสุราษฎร์ธานี : ร้านดอกไม้พัทลุงประจำจังหวัดคือ ดอกบัวผุด
  5. จังหวัดสุรินทร์ : ร้านดอกไม้พัทลุงประจำจังหวัดคือ ดอกกันเกรา
  6. จังหวัดหนองคาย : ร้านดอกไม้พัทลุงประจำจังหวัดคือ ดอกชิงชัน
  7. จังหวัดหนองบัวลำภู : ร้านดอกไม้พัทลุงประจำจังหวัดคือ ดอกบัวหลวง

ดอกบัวหลวง

ดอกสุพรรณิการ์

ดอกบัวผุด