ร้านดอกไม้พัทลุง

Posted on: กุมภาพันธ์ 7, 2016, by :

ดอกทองกวาว

จะเห็นว่าจังหวัดส่วนใหญ่จำนวน 72 จังหวัดมีร้านดอกไม้พัทลุงประจำจังหวัด ร้านดอกไม้พัทลุงบางชนิดก็เป็นร้านดอกไม้พัทลุงประจำจังหวัดของหลายจังหวัด เช่น ดอกทองกวาว ดอกสุพรรณิการ์และดอกบัวหลวง เป็นต้น

ประวัติความเป็นมาและความหมายของพวงหรีด

ความหมายของพวงหรีดทีใช้ประดับในงานศพและพิธีต่างๆ

หลายๆคนคงสงสัยกันว่าพวงหรีดที่ใช้ประดับในงานศพมีที่มานานแล้วประวัติอย่างไรและแฝงความหมายยังไงไว้ ขอตอบข้อสงสัยให้ฟังกัน พวงหรีดนั้นมีต้นกำเนิดจากประเพณีของชาวตะวันตก เมื่อก่อนใช้พวงมาลาแทนพวงหรีดเพราะพวงมาลาเป็นของสูง สำหรับรัดเศียรเทวดา สาเหตุที่เปลี่ยนจากพวงมาลามาใช้พวงหรีดแทนเพราะพวงหรีดไม่อ่อนปวกเปียกเหมือนพวงมาลา หลายๆชาติหลายๆประเพณีเชื่อกันว่าการวางพวงหรีดเป็นเครื่องหมายแสดงความเศร้าโศกเท่านั้น อันทแท้ทีจริงแล้วพวงหรีดนั้นใช้ประดับพิธีเพื่อแสดงการไว้อาลัยและความระลึก