เรา

Posted on: ธันวาคม 10, 2015, by :

100 ดอก เราจะครองรักกันตลอดไปจนแก่เฒ่า

101 ดอก รักของเรามั่นคงในรัก

108 ดอก ฉันจะรักเธอตลอดไป

365 ดอก ฉันรักเธอทุกวันเลยนะ

999 ดอก รักของเราจะมีแต่สิ่งดี ๆ ตลอดไป

1,009 ดอก ฉันรักเธอชั่วฟ้าดินสลายไร้คำบรรยาย

9,999 ดอก แทนความรักและความจริงใจทั้งหมดของฉันที่มีให้เธอ

10,000 ดอก ขอให้ความรักของเรามั่นคงยั่งยืนหมื่น ๆ ปี (แง๊กก่อน)

จำนวนร้านดอกไม้พัทลุงบอกความหมาย

1 ดอก รักแรกพบ

2 ดอก แสดงความรู้สึกที่ดีให้กัน