เรียก

Posted on: มกราคม 27, 2016, by :

Rosa centifolia ซึ่งมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘Cabbage Rose’ เป็นกุหลาบที่มีกลีบดอกมาก คือ มีมากกว่า 100 กลีบในหนึ่งดอก กุหลาบชนิดนี้จึงมีดอกซ้อนกันแน่นจนดอกไม่สามารถบานออกได้หมด ดอกมีสีขาวและสีชมพู ออกดอกปีละครั้งเช่นกัน กุหลาบอีกชนิดหนึ่งที่สำคัญของโจเซฟิน คือ Damark Rose ซึ่งมีเพียง 9 พันธ์ กุหลาบ Damark Rose นี้ มีความสำคัญตรงที่ว่า บางพันธ์จะออกดอกมากกว่าปีละครั้ง กุหลาบ Damark Rose มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Rosa damacena พบครั้งแรกในอียิปต์ แต่ไม่ได้มีถิ่นกำเนิดที่นี่ ช่อกุหลาบนี้ได้มาจากเมืองดามาคัส (Damascus) ในซีเรีย สันนิษฐานว่านำมาจากตะวันตกของเอเชีย โดยพ่อค้าชาวฟีนีเชี่ยน (Phoenician) หรือพวกชาวอาณานิคมของกรีก ชาวโรมันรู้จักในนาม Rose of Paestum หรือ Rose of Cyrine หรือ Rose of Carthage รูปทรงดอกของRose damascena คล้ายกับภาพเขียนฝาผนังในเมืองปอมเปอี (Pompeii) มิชชันนารีชาวอังกฤษได้นำเอากุหลาบชนิดนี้ไปปลูกในอเมริกาเหนือ ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ Rose of Castile ดอกกุหลาบ Damark มีกลิ่นหอมจึงนิยมนำมาใช้ในการผลิตน้ำหอมในช่วงเดียวกับที่โจเซฟินได้ทำการเก็บรวบรวมพันธ์กุหลาบต่างๆนั้น ชาวอังกฤษชาวดัตช์ ก็เริ่มหันมาสนใจพืชสวนชนิดใหม่ๆ จากฝั่งตะวันออกทำให้บริษัทต่างๆของทั้งสามประเทศนี้ได้ออกสำรวจพืชพันธุ์ใหม่ๆ ใน